Liên hệ

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và  Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội – Việt Nam
Tel: (84 4) 37759384;

Fax: (84 4) 37759382,

Email: vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn