Diễn đàn Đối thoại chính sách cấp cao giữa Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu và các đối tác phát triển

Sáng 25/10 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT phối hợp với chương trình phát triển Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tổ chức “Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao giữa Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và các đối tác phát triển”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và bà Pra-tip-ha Mê-ta, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chủ trì Diễn đàn.
Tham dự Diễn đàn còn có các Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Hội đồng tư vấn cho Ủy ban, đại diện các cơ quan Chính phủ, các đối tác phát triển quốc tế, các Tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo chí.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Đây là diễn đàn rất quan trọng để Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) Việt Nam và các đối tác phát triển cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, cập nhật những kết quả nghiên cứu khoa học về BĐKH và tác động của BĐKH tới Việt Nam”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng cho biết, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang trở thành vấn đề khẩn thiết của toàn thể nhân loại. Việc thông qua Thỏa thuận Pa-ri đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trên toàn cầu, kỷ nguyên hợp tác để thích ứng với BĐKH và phát triển bền vững theo hướng ít phát thải các bon, thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu phát biểu khai mạc diễn dàn

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của BĐKH, được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó thông qua xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX), Chiến lược Phòng chống thiên tai, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo với nhiều chương trình, dự án được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước để thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Việt Nam cũng đã đưa ra cam kết mạnh mẽ để cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với BĐKH.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng, việc thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam đòi hỏi công tác ứng phó với BĐKH chuyển sang một giai đoạn mới: Bên cạnh việc ứng phó để tồn tại, phát triển còn là để thực hiện các đóng góp mang tính ràng buộc pháp lý cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH toàn cầu. Ủy ban quốc gia về BĐKH có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.