Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Sơ đồ Website

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Liên kết

   Trang chủ
Các địa chỉ Website

Climate Change
  · Climate Ark
     Trang Web tổng hợp theo dõi tình hình khí hậu của chính phủ
  · Mạng khoa học và công nghệ
     Trang web của Bộ Khoa Học và Công Nghệ Môi Trường
  · The ProEco project Websites
     
  · UNFCCC
     
CDM
  · Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường RCEE
     
  · Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường VNEEC
     
  · Intraco
     
  · Công ty Cổ phần Môi trường Thái Bình Dương - COCOMO
     
  · Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
     Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
Ozone Protection
  · United Nations Environment Programme
     
  · World Bank Group - Montreal Protocol
     
  · UNDP Montreal Protocol Unit
     
  · United Nations Industrial Development Organization
     
  · U.S. Environmental Protection Agency
     
Search Engines
  · AltaVista
     
  · Google
     
  · Teoma
     
  · MSN
     
  · Yahoo
     
Vietnamese Ministries
  · Ministry of Agriculture and Rural Development
     
  · Ministry of Education
     
  · Ministry of Finance
     
  · Ministry of Fisheries of Vietnam
     
  · Ministry of Foreign Affairs
     
  · Ministry of Health
     
  · Ministry of Industry
     
  · Ministry of Natural Resources and Environment
     
  · Ministry of Planning and Investment
     
  · Ministry of Science and Technology
     
Foreign Embassies In Vietnam
  · Foreign Embassies In Vietnam
     
 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 024) 37759384; Fax: (84 024) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0019335