Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Trang chủ

   Bảo vệ tầng Ô-dôn

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Sơ đồ Website

   Liên kết

Sơ đồ website
Trang chủ
   |---Giới thiệu
   |---Trang chủ
   |---Bảo vệ tầng Ô-dôn
      |---Tin tức
      |---Giới thiệu
      |---Dự án
         |---Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal ở Việt Nam
         |---Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam - Giai đoạn I
         |---Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp
         |---Danh sách các Doanh nghiệp đăng ký xác nhận nhập khẩu các chất HCFCs và polyol trộn sẵn HCFC-141
            |---Quý I - 2016
            |---Quý II - 2016
            |---Quý III - 2016
      |---Ấn phẩm
      |---Hoạt động
      |---Tài liệu
      |---Liên hệ
   |---Biến đổi khí hậu
      |---Giới thiệu
      |---Tin tức
      |---Dự án
         |---Danh mục các Dự án CDM tại Việt Nam
         |---Thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam cho UNFCCC
            |---Giới thiệu
            |---Hội thảo khởi động
         |---Báo cáo cập nhật 2 năm/lần lần thứ hai của Việt Nam cho UNFCCC
            |---Giới thiệu
      |---Ấn phẩm
      |---Tài liệu
      |---Liên hệ
      |---INDC
   |---Góp ý
   |---Sơ đồ Website
   |---Liên kết

 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 4) 37759384; Fax: (84 4) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0002307