Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Sơ đồ Website

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Liên kết

   Trang chủ

Sơ đồ website
Trang chủ
   |---Giới thiệu
   |---Sơ đồ Website
   |---Biến đổi khí hậu
      |---Giới thiệu
      |---Tin tức
      |---Dự án
         |---Danh mục các Dự án CDM tại Việt Nam
         |---Thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam cho UNFCCC
            |---Giới thiệu
            |---Hội thảo khởi động
         |---Báo cáo cập nhật 2 năm/lần lần thứ hai của Việt Nam cho UNFCCC
            |---Giới thiệu
      |---Ấn phẩm
      |---Tài liệu
      |---NDC
      |---Liên hệ
   |---Góp ý
   |---Liên kết
   |---Trang chủ

 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 024) 37759384; Fax: (84 024) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0019315