Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Sơ đồ Website

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Liên kết

   Trang chủ
Tài liệu

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
  Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự án CDM trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010
  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo CDM
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto
  Nghị định của Chính phủ số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài nguyên và Môi trường
  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 997/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
  Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 04 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg
  Quyết định số 743/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto
  Quyết định số 868/QĐ-BCĐ ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban thư ký Ban chỉ đạo thực hiện UNFCCC và KP
  Quyết định về việc phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tổ công tác thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Bộ TN&MT
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2008
  Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo CDM trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
  Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 15/12/2010 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 04/7/2008
  Thông tư số 15/2011/TT-BTNMT sửa đổi bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo CDM
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2010
  Công văn yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện dự án theo CDM
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2011
  Quyết định số 1725/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện UNFCCC và KP
  Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014
  Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2012
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2013
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2014
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2015
  Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2016
 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 024) 37759384; Fax: (84 024) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0019347