Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Sơ đồ Website

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Liên kết

   Trang chủ
Ấn phẩm

  Thông báo trước dự án CDM
  Thông tin Biến đổi khí hậu số 1 năm 2016
  Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho UNFCCC
  Thông tin về CDM và thị trường các-bon quốc tế
  Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho UNFCCC
  Nghị định thư Kyoto, Cơ chế phát triển sạch và Vận hội mới
  Hướng dẫn chung về Chương trình hoạt động theo CDM (PoA)
  Cơ chế phát triển sạch
  Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC)
  Nghị định thư Kyoto (KP)
 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 024) 37759384; Fax: (84 024) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0019305