Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Sơ đồ Website

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Liên kết

   Trang chủ
Bạn chưa đăng nhập!
Bạn có thể đăng nhập để có thể xem các dự án đang triển khai,
hoặc các dự án có quy định thành viên
Đăng nhập
Cơ chế phát triển sạch (CDM):
Danh mục các đề xuất Dự án

INDC:
INDC của Việt Nam (tiếng Việt)


 INDC khác 


Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho UNFCCC:
Thông tin chung của Dự án


 Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho UNFCCC khác 


Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của Việt Nam cho UNFCCC:
Thông tin chung của Dự án


 Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của Việt Nam cho UNFCCC khác 


 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 4) 37759384; Fax: (84 4) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0000717