Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
[ English ]  

   Giới thiệu

   Sơ đồ Website

   Biến đổi khí hậu

   Góp ý

   Liên kết

   Trang chủ

VIỆT NAM VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Biến đổi khí hậu sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới.

Nhằm hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được thông qua vào tháng 6 năm 1992 ở Rio de Janeiro, Bra-xin. Mục tiêu cuối cùng của UNFCCC là ổn định nồng độ các khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. UNFCCC phân chia các nước trên thế giới làm 02 nhóm: các Bên thuộc Phụ lục I - các nước phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi - là các nước có lượng phát thải các khí nhà kính lớn, gây biến đổi khí hậu và các nước không thuộc Phụ lục I gồm các nước đang phát triển. Nguyên tắc của UNFCCC là các Bên phải tham gia bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích chung của nhân loại trên cơ sở công bằng và phù hợp với "những trách nhiệm chung nhưng có phân biệt".

Nghị định thư Kyoto của Công ước đã được các Bên tham gia UNFCCC thông qua vào tháng 12 năm 1997 tại Kyoto, Nhật Bản. Nghị định thư Kyoto đưa ra cam kết đối với các nước phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi về giảm tổng lượng phát thải các khí nhà kính định lượng trong các thời kỳ cam kết theo các mức cắt giảm cụ thể.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã phê chuẩn UNFCCC vào năm 1994 và Nghị định thư Kyoto năm 2002. Là một Bên không thuộc Phụ lục I của UNFCCC, Việt Nam đã tích cực thực hiện các nghĩa vụ chung của UNFCCC và Nghị định thư Kyoto.

Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Việt Nam đã phê chuẩn bản sửa đổi, bổ sung Doha vào Nghị định thư Kyoto nhằm đóng góp vào việc thiết lập cơ sở pháp lý toàn cầu về kiểm soát, giảm phát thải khí nhà kính trong thời kỳ cam kết lần thứ hai của Nghị định thư Kyoto (2013-2020) và thực hiện mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2°C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Việt Nam là một trong các Bên không thuộc Phụ lục I (các nước đang phát triển). Do đó, Việt Nam không có nghĩa vụ phải giảm phát thải định lượng các khí nhà kính theo quy định của Nghị định thư Kyoto. Nhưng để góp phần bảo vệ môi trường, hệ thống khí hậu, tiếp nhận hỗ trợ về tài chính và công nghệ thân thiện với khí hậu từ các nước phát triển, các tổ chức quốc tế cũng như đóng góp cùng cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu cuối cùng của UNFCCC, Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác thực hiện một số nghĩa vụ chung theo Điều 4.1 của Công ước như: xây dựng các Thông báo quốc gia trong đó có kiểm kê quốc gia khí nhà kính; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực kinh tế-xã hội; xây dựng và thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và thực hiện các chương trình, phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khi nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về vốn và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển và các tổ chức quốc tế; tiến hành các hoạt động nghiên cứu và quan trắc những vấn đề/yếu tố liên quan đến khí hậu và biến đổi khí hậu; cập nhật, phổ biến các thông tin nhằm nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và công chúng về biến đổi khí hậu, Cơ chế phát triển sạch (CDM).

Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto tại Việt Nam như: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện UNFCCC, Nghị định thư Kyoto và CDM; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc UNFCCC; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh; Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020; Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới.

Thực hiện nghĩa vụ của một Bên nước là thành viên của UNFCCC, Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ nhất (INC), lần thứ hai (SNC) và Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất (BUR1) đệ trình Ban Thư ký UNFCCC vào năm 2003, 2010 và 2014. Theo quy định của UNFCCC, các Bên nước đang phát triển cần đệ trình BUR1 muộn nhất vào tháng 12 năm 2014 tuy nhiên đến nay mới có 16 quốc gia nộp BUR1. Việt Nam nộp BUR1 vào ngày 08 tháng 12 năm 2014 và là quốc gia thứ 2 nộp BUR1 sau Namibia.

Phục vụ việc xây dựng các NC và BUR, Việt Nam đã tiến hành kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 1994 trong khuôn khổ INC, năm 2000 trong khuôn khổ SNC và năm 2010 trong khuôn khổ BUR1 theo hướng dẫn của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu. Việc hoàn thành các Thông báo quốc gia và Báo cáo cập nhật hai năm một lần của Việt Nam cho UNFCC được đánh giá là một trong mười sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong nước.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiểm kê quốc gia khí nhà kính phục vụ việc xây dựng và gửi Ban Thư ký UNFCCC các Thông báo quốc gia và các Báo cáo cập nhật hai năm một lần theo định kỳ, Việt Nam đang tiến hành thiết lập Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính. Ngoài ra, Hệ thống kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam còn nhằm giám sát các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh tại Việt Nam; phục vụ đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia và các mục tiêu giảm nhẹ khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (INDC) cho Công ước.

Thực hiện Quyết định số 1/CP.19 ngày 31 tháng 01 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 19 (COP19) các Bên tham gia UNFCCC, Việt Nam đã xây dựng và đệ trình Ban Thư ký Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030. INDC của Việt Nam gồm các đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có đóng góp tự nguyện và đóng góp khi có hỗ trợ về tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực từ quốc tế. Xây dựng INDC, Việt Nam không chỉ thực hiện nghĩa vụ của một Bên nước đang phát triển tham gia UNFCCC mà còn thể hiện vai trò tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải KNK, tăng trưởng xanh, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an sinh xã hội tại Việt Nam khu vực và toàn cầu.

CDM là một trong 3 cơ chế thuộc Nghị định thư Kyoto nhằm thực hiện để đạt được các cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án CDM. Đến nay, Việt Nam có 257 dự án và 11 Chương trình hoạt động theo CDM (PoA) được đăng ký và khoảng 13 triệu Chứng chỉ giảm phát thải được chứng nhận (CER) được Ban chấp hành quốc tế về CDM cấp thông qua các hoạt động CDM. Tổng lượng KNK giảm được của 257 dự án CDM khoảng 139 triệu tấn CO2 tương đương trong thời kỳ tín dụng. Trên thế giới, Việt Nam được xếp thứ tư về số lượng dự án CDM được đăng ký và xếp thứ 11 về lượng CER được cấp.

Nâng cao nhận thức, tuyền truyền về biến đổi khí hậu cũng là một trong những hoạt động cần thực hiện theo yêu cầu của UNFCCC đối với các Bên nước thành viên. Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao làm Cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam tham gia và thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto đã chủ trì, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, tuyên truyền về biến đổi khí hậu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động quần chúng, tài liệu tuyên truyền… Trong thời gian qua, nhiều chương trình tọa đàm về biến đổi khí hậu được phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh, nhiều hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức được tổ chức ở các tỉnh/thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, định kỳ sáu tháng một lần, chuyên san “Thông tin biến đổi khí hậu” đã được xuất bản và gửi tới các Bộ, ban, ngành và các chuyên gia và nhà khoa học có liên quan. Nội dung chuyên san gồm các mục về: Thông tin chung về UNFCCC và Nghị định thư Kyoto, thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto trên thế giới và ở Việt Nam, tin khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu và các tin liên quan khác.

Nhằm chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán và đóng góp ý kiến tại các Hội nghị, Hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu, CDM, đặc biệt là Hội nghị thường niên của UNFCCC và cuộc họp của các Nhóm công tác thảo luận về UNFCCC, Nghị định thư Kyoto.

Bên cạnh đó, để góp phần tích cực trong việc đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2°C vào cuối thế kỷ này, Việt Nam cũng đang nỗ lực nghiên cứu xây dựng và chuẩn bị thực hiện NAMA. Với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế, một số đề xuất NAMA đã được xây dựng và tìm kiếm các nguồn tài trợ cho việc thực hiện như: Chương trình hỗ trợ phát triển điện gió tại Việt Nam, Sản xuất điện khí sinh học tại các trang trại nuôi lợn quy mô trung bình và lớn, Quỹ phát triển năng lượng tái tạo, Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên ở các thành phố ở Việt Nam, Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xe điện ở Việt Nam… Một số NAMA này cũng được xác định sẽ là những NAMA ưu tiên của Việt Nam trong việc thực hiện INDC trong giai đoạn tới.

Các hoạt động nêu trên đã thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam mong muốn các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ và nỗ lực nhiều hơn trong đàm phán nhằm đạt được một Thỏa thuận pháp lý toàn cầu về biến đổi khí hậu để thế giới có thể đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2°C vào cuối thế kỷ này. Việt Nam kêu gọi các nước phát triển cần tăng cường thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo thời kỳ cam kết lần thứ hai của Nghị định thư Kyoto; cung cấp tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển để thực hiện các hành động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia, đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu vì mục tiêu của Công ước.


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]
 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Các phương thức phục vụ CDM của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 024) 37759384; Fax: (84 024) 37759382, Email:
vnccoffice@fpt.vn, ozoneoffice@fpt.vn, nchp_pmu@fpt.vn

Copyright © 2004. Developed by GLTEC Corporation. All rights reserved

Số người đã truy cập: 0019345